Vlaams Opleidingsverlof en Opleidingscheques

Vlaams Opleidingsverlof

Het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) vervangt het vroeger Betaald Educatief Verlof. Om werken en leren te kunnen combineren zorgt de Vlaamse overheid dat werknemers in de privésector voor bepaalde cursussen opleidingsverlof kunnen opnemen onder bepaalde voorwaarden. Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. Na de opleiding kan de werkgever een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen als compensatie.

Voorwaarden

Je volgt een opleiding die geregistreerd is in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives. Dat is het geval voor alle online cursussen die op deze website vermeld staan.

Je bent in de maand september van het opleidingsjaar voor minstens 50% tewerkgesteld in de privésector in het Vlaams gewest. Ben je in september minder dan 50% tewerkgesteld? Dan wordt gekeken naar het tewerkstellingspercentage van de maand waarin je eerste opleiding start.

Een voltijdse werknemer heeft per schooljaar recht op maximum 125 uren VOV. De online cursussen digitale fotografie en de cursus 'Lightroom 1' tellen 60 lesuren, de cursus 'Lightroom 2' telt 40 lesuren. Je kan dus per jaar 2 cursussen met VOV volgen.

Meer info

Website Vlaanderen.be

Via de secretariaten van CVO Scala.

Opleidingscheques

CVO Scala is een erkend centrum voor het systeem van de Vlaamse opleidingscheques. Via opleidingscheques betaalt de Vlaamse overheid de helft van de kosten terug van cursussen die opgesomd staan in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives. Het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) is verantwoordelijk voor de opleidingscheques. Je vraagt online jouw digitale opleidingscheque aan via het WSE-loket.

Voorwaarden

Alleen wie hoogstens een diploma secundair onderwijs heeft, kan in eigen naam opleidingscheques aanvragen.

Hogergeschoolden kunnen opleidingscheques aanvragen voor een loopbaangerichte opleiding.

Je volgt een opleiding die geregistreerd is in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives (ODB). Dat is het geval voor alle online cursussen die op deze website vermeld staan, aangezien ze allemaal tot de opleiding 'ICT in een Creatieve Context' horen. Het ODB-nummer voor deze opleiding is ODB-Y00463. Dit referentienummer zal ook vermeld staan op uw inschrijvingsformulier en is nodig bij het aanvragen van de opleidingscheques.

Cursus gedeeltelijk betalen met opleidingscheques

Wanneer je online inschrijft, dan dien je in eerste instantie het volledige bedrag elektronisch te betalen. Nadien kan je jouw digitale opleidingscheques via e-mail doorsturen naar oostende@cvoscala.be met vermelding van aanvraag tot terugbetaling en jouw bankrekeningnummer. CVO Scala betaalt dan het bedrag van de cheques terug.

Meer info

Website Vlaanderen.be

Via de secretariaten van CVO Scala.