Vlaams Opleidingsverlof en Opleidingscheques

Vlaams Opleidingsverlof

Het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) vervangt het vroeger Betaald Educatief Verlof. Om werken en leren te kunnen combineren zorgt de Vlaamse overheid dat werknemers in de privésector voor bepaalde cursussen opleidingsverlof kunnen opnemen onder bepaalde voorwaarden. Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. Na de opleiding kan de werkgever een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen als compensatie.

Voorwaarden

Je volgt een opleiding die geregistreerd is in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives. Dat is het geval voor alle basiscursussen digitale fotografie in CVO Scala, dus ook voor de online cursussen.

Je bent in de maand september van het opleidingsjaar voor minstens 50% tewerkgesteld in de privésector in het Vlaams gewest. Ben je in september minder dan 50% tewerkgesteld? Dan wordt gekeken naar het tewerkstellingspercentage van de maand waarin je eerste opleiding start.

Een voltijdse werknemer heeft per schooljaar recht op maximum 125 uren VOV. Een basiscursus digitale fotografie telt 60 lesuren, je kan dus per jaar 2 cursussen met VOV volgen.

Meer info

Website Vlaanderen.be

Via de secretariaten van CVO Scala.

Opleidingscheques

CVO Scala is een erkend centrum voor het systeem van de Vlaamse opleidingscheques. Via opleidingscheques betaalt de Vlaamse overheid de helft van de kosten terug van cursussen die opgesomd staan in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives. Het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) is verantwoordelijk voor de opleidingscheques. Je vraagt online jouw digitale opleidingscheque aan via het WSE-loket. Tip: Als je online inschrijft, betaal je het volledige bedrag. Als je daarna opleidingscheques of een geldig attest indient op het secretariaat, betaalt CVO Scala het juiste bedrag terug.

Voorwaarden

Alleen wie hoogstens een diploma secundair onderwijs heeft, kan in eigen naam opleidingscheques aanvragen.

Hogergeschoolden kunnen opleidingscheques aanvragen voor een loopbaangerichte opleiding.

Je volgt een opleiding die geregistreerd is in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives. Dat is het geval voor alle basiscursussen digitale fotografie in CVO Scala, dus ook voor de online cursussen.

Meer info

Website Vlaanderen.be

Via de secretariaten van CVO Scala.